— Privacybeleid —

Welke persoonsgegevens kunnen we verwerken?

Atirio kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Atirio en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een formulier op de website aan Atirio verstrekt. Atirio kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken en opslaan:

- Voor- en achternaam

- Naam van het bedrijf waarvoor u werkt

- Functietitel

- Adresgegevens bedrijf

- Zakelijke telefoonnummer(s)

- Zakelijk e-mailadres

Met welk doel verwerken we die gegevens?

Atirio verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van opdrachten die wij voor u uitvoeren. Daarnaast kan Atirio uw persoonsgegevens gebruiken om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Atirio bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de hierboven omschreven doelen te realiseren. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen duurzame samenwerking met u loopt of overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van uw gegevens met anderen

Atirio verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Algemene bezoekgegevens

Op de website van Atirio worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor de analyse van het bezoek- en klikgedrag op onze website. Atirio gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Lees hierover ook ons cookie-beleid.

Analyse van websitebezoek

Atirio maakt gebruik van Google Analytics om te kunnen analyseren hoe bezoekers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Atirio zijn. De informatie die door het gebruik van Google Analytics verzameld wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en eventueel ook elders in de wereld. Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar het privacybeleid van Google in het algemeen en dat van Google Analytics in het bijzonder. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om daar rapporten over te kunnen verstrekken en om informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Atirio heeft hier geen invloed op.

Atirio heeft Google geen toestemming gegeven om via Atirio verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij over u bezitten in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarvoor stuurt u een eenvoudig verzoek tot inzage, correctie of verwijdering naar info@atirio.be. Atirio zal daar zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen vier weken, op reageren.

De beveiliging van uw gegevens

Atirio neemt de beveiliging van uw persoonsgegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Atirio maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te voorkomen dat uw persoonsgegevens in verkeerde handen zouden vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Atirio verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Atirio op via  info@atirio.be.